MENÜ

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

...» 7338 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

...» 7326 Sayılı Kanundaki Başvuru Ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Bir Ay Uzatılmıştır.

...» Kdv Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No:37)

...» Elektronik Belge Olarak Düzenlenen Belgelerin Form Ba Ve Form Bs Bildirimleri Hakkında GİB Duyurusu

...» Bazı Mükelleflere “Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Bildirimi” Verme Zorunluluğu Getirildi

...» KDV Tevkifatında Değişiklik

...» 7326 Sayılı Kanunla Bazı Alacakları Yeniden Yapılandırma